Certifikačná autorita rezortu školstva

Login

Prihlásiť sa

Menu

Domovská stránka
Kompletný inštalačný balík
Dokumentácia
Zoznam registračných autorít
Žiadosť o osobný certifikát
Žiadosť o certifikát pre externistov

Certifikát certifikačnej autority

Aktuálny certifikát certifikačnej autority DER | PEM | TXT
Sériové číslo: 58:77:1d:b6:7a:7e:96:be:43:15:7f:67:9a:ff:6e:f8
Platnosť od: 17. septembra 2008 10:43:31
Platnosť do: 17. septembra 2018 10:53:18
Fingerprint (SHA1): c4 d8 b9 e5 65 4c 60 3c 9c a5 8a 5d 9f f8 45 7c 0e 19 92 6d
inštalovať
 
Aktuálny zoznam CRL DER | PEM
Zmenený: 10. februára 2017 12:47:14
inštalovať